Բարեւ խենթուկներ🙆‍
նայինք
բարեւ ըրէ՛
Սուրճի կը սպասենք