Հասկցի՛ր այլեւս
ամա… ամմաա…
տուն քակողներուն
հէչ մի՛ ըսեր