սե՜ւ, խաւա՜ր…
չհասկցաւ Մարտիրոս
չկրցար մաս կազմել
Զապէլ Եսայեան