լոյս օրերու…
Շփեցի աչքերուս
սե՜ւ, խաւա՜ր…
Շատ կարճ է…