Պատրաստող՝

բան մը…
Իրա՞ւ
զա՜ար
լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք