սխալական եմ
Աղուոր եղիր
Հիմա քնանամ
նորմալը տակաւին ձանձրալի է