Շաբաթը
մի՛ վախնաք
աղուոր բաներ ունեցիր
Աւելի շատ 🌅