Բառերը
սպասումը վերջանայ
Կուրծքիս վրայ
Կեանքին մէջ բաժանում ալ կայ