Մեզմէ ոչ մէկը կը սիրէ չէ՞

աղուոր բաներ ունեցիր
դիր դիր կու գամ կոր ☕️
մի՛ վախնաք
Միասին