Մեզմէ ոչ մէկը կը սիրէ չէ՞

ուրբաթ գիշեր🔥
աղուոր շաբաթավերջ😌
դուն հաւատացի՞ր
վաղը կ՚ըլլայ