Մեզմէ ոչ մէկը կը սիրէ չէ՞

մեծ երազդ մի մոռնար
Սիրտերը միասին💕
հինգ նշան հաուննալու
Շաբաթը