-Դանիէլ Վարուժան, «Բանուորուհին», 1912

Զապէլ Եսայեան
Կայլակ
ամբողջ աշխարհը
Հրանդ Տինքի անուան դպրոց