Լեզուն ազատութիւն է

Մէր լէզուն մէզի թեւեր կու տայ, ազատ խօսելու, ազատ գրելու եւ միլիոն ուրիշ ձեւով արտայայտուելու։ Լէզուն անընդհատ սրբագրելու առարկայ մը չէ, ամէն մարդ տարբէր կը գործածէ իր լէզուն, ինքն է տէրը իր լէզուին։ Այս ծրագիրով քիչ մը կը ցաւցնէնք սրբագրէլը ասպարէզ դարձնողնէրը։ Քիչ մը ալ վայելել անշուշտ, սիրել սա մեր լեզուն։
6882
Գործիդ նայէ պապամ
կորը կը սիրենք կոր
Մայրենի լեզուի օրը շնորհաւոր ըլլայ ❤️
Նորէն սրբագրեր են
օք✓