Լեզուն ազատութիւն է

Մէր լէզուն մէզի թեւեր կու տայ, ազատ խօսելու, ազատ գրելու եւ միլիոն ուրիշ ձեւով արտայայտուելու։ Լէզուն անընդհատ սրբագրելու առարկայ մը չէ, ամէն մարդ տարբէր կը գործածէ իր լէզուն, ինքն է տէրը իր լէզուին։ Այս ծրագիրով քիչ մը կը ցաւցնէնք սրբագրէլը ասպարէզ դարձնողնէրը։ Քիչ մը ալ վայելել անշուշտ, սիրել սա մեր լեզուն։
Գործիդ նայէ պապամ
կորը կը սիրենք կոր
Մայրենի լեզուի օրը շնորհաւոր ըլլայ ❤️
Նորէն սրբագրեր են
օք✓