սիրտ կ՚ուզէ
մի մոռնար…
Watercolour splatter in rainbow colours
սոխին անուշը չըլլար