ես ալ քեզի
Պատին վրայ ճանճ կայ
ո՞ւր կ՚երթանք
Էէէհ դուն ալ…😛