5⁺ հոս է, հոդ է, հոն է
7 լաւ է
4 ի՞նչ
10⁺ չեմ գիտեր // #100պատկեր