Ոչ վաղը
Վաղը՝ Ուրբ.
դուն հաւատացի՞ր
բարի եկար աշուն 🍂🍁