Հիմա քնանամ
Ե՞րբ
Աւելի շատ 🌅
նորմալը տակաւին ձանձրալի է