այս ամիսը շակկը սիրեմ
աղուոր բաներ ունեցիր
Ուրբաթ
բայց նախ ☕