Դու տէր ես
Երգին յիշատակը
ոչ ալ մեռնիլ գիտեն
Կոհակներու կատարները