լացի իրեն հետ…
Չամչով կարկանդակ
Լիաբուռ
խաղաղութիւն ամենեցուն