Բարի տարեդարձ Զապէլ Եսայեան – 4 Փետրուար

Դու տէր ես
խաղաղութիւն ամենեցուն
մեռած լճի մը հանգոյն
Նոր պայքար