Բարի տարեդարձ Զապէլ Եսայեան – 4 Փետրուար

Անկախութիւն
Ամառնաբորբ
Ինչո՞ւ աղուոր ես
Լա՛ց, որ մեծնաս…