🗣😱

երկու տեսակ մարդ
հեծապտոյտ մը 🚲
Ուրբաթ
տուն աղուոր տուն