🗣😱

տարբերը կարելի՞ է
յիշեցնամ կարգով
բարի եկար աշուն 🍂🍁
բայց նախ ☕