🗣😱

փարոսներուն պատմութիւնները
Այսօր ասանկ օր մըն է
տուն աղուոր տուն
Ընկերները սուտ չեն խօսիր