Վերամուտի առթիւ… Բարի վերամուտ

Վաղը չկայ որ…
Գնացք
Կայլակ
սուսիկ ժպիտներ