Վերամուտի առթիւ… Բարի վերամուտ

Տարտամ
Ծովէ ծով Հայաստան
Ծառ տնկել
Կեանքին մէջ բաժանում ալ կայ