Վերամուտի առթիւ… Բարի վերամուտ

ապրիլ վիշտը
Մեծ Կոմիտաս
Կեանքին մէջ բաժանում ալ կայ
Մեր տունը