-Նիկողոս Սարաֆեան, «Գնացք», 1927

Բանուորուհին
Ողոք
հին մեղեդին
Երազը