-Նիկողոս Սարաֆեան, «Գնացք», 1927

Արմատ արձակել
Սպասել շրթունքներուն
Մենք
Չամչով կարկանդակ