-Նիկողոս Սարաֆեան, «Գնացք», 1927

չկրցար մաս կազմել
Երազը
Ծառ տնկել
ոչ ալ մեռնիլ գիտեն