Նորէն սրբագրեր են
կորը կը սիրենք կոր
Մայրենի լեզուի օրը շնորհաւոր ըլլայ ❤️
օք✓