Նորէն սրբագրեր են
կորը կը սիրենք կոր
օք✓
Մայրենի լեզուի օրը շնորհաւոր ըլլայ ❤️