Վալանթայնին մինակ ըլլալէն աւելի փիս բաներ
Ուրախութիւնը կը շինես
ամբողջութեամբդ
դուն հաւատացի՞ր