…ճանիկս
բարակին մի նայիր
տեսակ տեսակ
Դուրսէն բամմը պէ՞տք է