պէտքերը եւ սիրածներս
կը պատահի
Հոս եկուր ծօ
Հասկցի՛ր այլեւս