նորէն փորձէ🎯
հեծապտոյտ մը 🚲
Ի՞նչ կայ տուբէն դուրս
մեծ երազներ