ուրբաթ գիշեր🔥
մեծ երազներ
հրաշքներուն
վաղը կ՚ըլլայ