Պատրաստող՝

մէջտեղները չես
Վալլա մարեցիր
…ճանիկս
չեմ կրնար