Ասի վիճակ չէ
Ըսի քեզի
Քիթէս բերնէս եկաւ
Փորձը փորձանք չէ