մենք երբ պիտի ուտենք
զըխխըմ
Մէկէն մոռցար
լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք