Փորձէ նայինք
սոխին անուշը չըլլար
Watercolour splatter in rainbow colours
հէչ մի՛ ըսեր