անուշ ըլլայ
կը բաւէ այլեւս
Ինչո՞ւ չէ
երջանիկ արարած