Այս տողերը առնուած են Սրբուհի Տիւսաբի 1883 թուականին հրատարակուած «Մայտա» վէպէն։

Սրբուհի Տիւսաբ

Գիրքին կարելի է հասնիլ Ազգային Գրադարանէն։

Իսկ ձեւաւորումը առնուած է այստեղէն։

Մեր տունը
Հրանդ Տինք #13տարի
Լիաբուռ
Նոր պայքար