Այս տողերը առնուած են Սրբուհի Տիւսաբի 1883 թուականին հրատարակուած «Մայտա» վէպէն։

Սրբուհի Տիւսաբ

Գիրքին կարելի է հասնիլ Ազգային Գրադարանէն։

Իսկ ձեւաւորումը առնուած է այստեղէն։

ոչինչ կրնար
խենթացողի դէմքը
Անոր համար…
մեռած լճի մը հանգոյն