անուշ ըլլայ
Վազ մի անցնիր
մենք երբ պիտի ուտենք
տուն քակողներուն