աչքդ լոյս
խաղողութիւն ամէնէցուն
վայյյ վայ…
չեմ կրնար