դուրս ելիր
Սուրճի կը սպասենք
մենք երբ պիտի ուտենք
սուրճը դրէք կու գանք կոր