…ճանիկս
քեզի տեսայ
խաղողութիւն ամէնէցուն
սուրճը դրէք կու գանք կոր