սեքսիստ մի ըլլար
էրքէկութիւն մի ծախէք
Իմ մարմինս, իմ որոշումս
#8ՄարտՊայքարիՕր