Գռիհ
կարմիր լուսանցքը
մեռած լճի մը հանգոյն
արաբկիրցի աղջիկը