Էջ մը ապագայ հայ պատմութենէն
Ի վերջոյ
ապրիլ չի կայ
կէս ժպտուն