քեզի հետ
հրաշքներուն
Ուրախութիւնը կը շինես
Աղուոր երազիդ համար