Ո՜հ նոգա
Շիրին ըլլալ շարթ է
լոյս օրերու…
ապրիլ վիշտը