Լոյսն աղուոր է
Շփեցի աչքերուս
Աղբահաւաքը
Հերոսո՛վդ