Տեսակ մը
ԻԻԻՆՆՆՉՉՉՉՉ…
սանկ համով սո՞ւրճ մը միասին…
մէջտեղները չես