Այսօր կաղանդ է
Բարի տարեդարձ
խաղաղութիւն ամենեցուն
Սպասել շրթունքներուն