Վրիպակ։ «գնա» պէտք է առանց յ-ի ըլլայ, որովհետեւ հրամայական եղանակ է։

տեսակ տեսակ
պէտքերը եւ սիրածներս
ի՞նչ կ՚ընէք կոր
չեմ կրնար