Վրիպակ։ «գնա» պէտք է առանց յ-ի ըլլայ, որովհետեւ հրամայական եղանակ է։

կը պատահի
Օօօհհհ քեպապ…
սիրտ կ՚ուզէ
սոխին անուշը չըլլար