Պատրաստող՝

սոխին անուշը չըլլար
Մէկէն մոռցար
Միասին շատ շատ աղուոր
ամա… ամմաա…