Պատրաստող՝

դու դո՛ւն ես
տուն քակողներուն
Արթուն
դուրս ելիր