յիշեցնամ կարգով
Մոռնալու համար կամ յիշելու համար 💃
եկո՛ւր եկո՛ւր
չես կորսուիր