եկո՛ւր եկո՛ւր
հեծապտոյտ մը 🚲
հինգ նշան հաուննալու
Ի՞նչ կայ տուբէն դուրս