5 հոս հոդ հոն
5⁺ հոս է, հոդ է, հոն է
2 ներողութիւն
4⁺ ի՞նչ է