տեսակ տեսակ
չէ՞
Միասին շատ շատ աղուոր
դու դո՛ւն ես