Սուրճի կը սպասենք
խաղողութիւն ամէնէցուն
վայյյ վայ…
բերնէ բերան