ի՞նչ կ՚ընէք կոր
չէ՞
չ՚ըլլար մի՚սեր
լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք