մենք երբ պիտի ուտենք
Վազ մի անցնիր
լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք
զա՜ար