սեքսիստ մի ըլլար
Պիտի մաքրենք💪
անշուշտ կրնամ💪
Ես ազատ եմ