#8Մարտ
Ինչպէս որ եմ
սեքսիստ մի ըլլար
էրքէկութիւն մի ծախէք