մէջտեղները չես
չեմ կրնար
լսեցի՞ր
Այսօր քանի՞ շաբթի էր