Շնորհաւոր Զատիկ
լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք
աչքդ լոյս
ո՞ւր կ՚երթանք