պէտքերը եւ սիրածներս
Հասկցի՛ր այլեւս
նայինք
տուն քակողներուն