կը բաւէ այլեւս
մէջտեղները չես
Անցեալը
ի՞նչ կ՚ընէք կոր